Υπολογισμός Μορίων - ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ