Πρόγραμμα Σπουδών

Α´ Λυκείου

Ο δρόμος για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις ανοίγει από την Α´ Λυκείου. Βάζουμε τις βάσεις για τη σωστή προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

B´ Λυκείου
Γ´ Λυκείου

Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο η διδασκαλία των μαθημάτων είναι μία ξεχωριστή εμπειρία κι αυτό επιβεβαιώνεται από τις αλλεπάλληλες πρωτιές μας και τα μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

Απόφοιτοι

Το μεγάλο πλεονέκτημα των αποφοίτων είναι η ωριμότητα που απέκτησαν έχοντας ήδη πάρει μέρος στις Πανελλαδικές. Στο ΟιδαΝικώ Φροντιστήριο η ύλη διδάσκεται από την αρχή και συνολικά, αποκλειστικά σε πρωινά μαθήματα.