Οδηγός Σπουδών - ΘΕΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ